NOKIKAVERIT

Löydä paikallinen nuohoojasi

SUOMI

Nuohoojat käytettävissäsi

Antti
Nuohousyksikön esihenkilö

Jani
Nuohooja

Jarno
Nuohooja

Antti
Nuohooja

Aki
Nuohooja

Juuso
Nuohooja

Matti
Nuohooja

Ari
Nuohooja

Harri
Nuohooja

Joonas
Nuohooja

Sami
Nuohooja

Joni
Nuohooja

Michael
Nuohooja

Esa
Nuohooja

Ansu
Nuohooja

Tarmo
Nuohooja

Juuso
Nuohooja

Janne
Nuohooja

Jere
Nuohooja

Tero
Nuohooja

Sami
Nuohooja

Joel
Nuohooja

Timo
Nuohooja

Ilkka
Nuohooja

Nokikaveri on savupiippusi paras ystävä

Nokikaveri on valtakunnallinen nuohouspalvelu, joka työllistää alueellasi pitkään toimineita nuohoojia.

Kiinnostuksemme nuohousalaan heräsi nuohouslain uudistuttua vuonna 2019. Näimme tarpeen uudenlaiselle nuohouspalvelulle, kun huomasimme, että lakimuutoksen myötä tarvittaviin muutoksiin ei ollut vielä ryhdytty. Nokikaveri perustettiin sille ajatukselle, että alan toimintaa tulisi kehittää ja rakentaa uudestaan nykyisen lainsäädännön pohjalta kehittäen uutta kuitenkin säilyttäen hyväksi todetut ja toimivat aiemmat toimintatavat.
Lopputuloksena on siisti, laadukas, edullinen ja asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaava nuohouspalvelu.

Kokonaisvaltaisen palvelun tarjotaksemme Nokikaverin nuohoojat ovat asiantuntijoita savuhormien ja tulisijojen puhdistamisen lisäksi myös niiden käytössä ja koko asunnon ilmanvaihdossa.
Haluamme tehdä suomalaisesta asumisesta puhdasta, turvallista ja ennen kaikkea huoletonta.