Nuohouslaki uudistui -muista tilata nuohous!

Nuohouslaki uudistui

Nuohouslaki uudistui ja nuohous pitää muistaa tilata itse. Pelastuslaitoksilta poistui 1.1.2019 velvoite huolehtia alueellaan nuohouspalvelujen järjestämisestä. Pelastuslain 13§:n mukaan rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä että rakennuksissa olevat tulisijat ja hormit nuohotaan säännöllisesti ja tarpeen mukaan useammin kuin lain edellyttämin määrävälein.

Koska pitää nuohota?

Vakituiseen asumiseen käytettävissä rakennuksissa nuohous on suoritettava vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein. Säännöllinen nuohous lisää paloturvallisuutta sekä säästää polttopuita ja rahaa. Nuohous on oman ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi syytä antaa ammattitaitoisen ja luotettavan nuohoojan tehtäväksi, ja jotta nuohouksesta saa myös nuohoustodistuksen.
Sisäministeriön tiedote nuohouslaista

 

Tilaa nuohous