Valitse siisti, varma ja luotettava Nokikaveri -nuohooja

Valitse siisti, varma ja luotettava Nokikaveri -nuohooja, sillä asiakkaamme ovat kertoneet, että ovat joistakin yrityksistä saaneet häiritseviä puheluita, joissa nuohousta on kaupiteltu vähintäänkin kyseenalaisin keinoin. Onneksi vuoden 2023 alussa voimaan astunut puhelinmyyntiä suitseva laki tuo nuohousasiakkaidemme tilanteeseen kaivattua helpotusta ja lakiuudistus helpottaa myös yrityksemme nuohousaikaa varaavien yhteyshenkilöidemme työpäivää. Nokikaveri -yhteyshenkilö kertoo aina yrityksemme nimen ja sen että kyse on nuohouksesta. Luonnollisesti kerromme myös eri nuohoustoimenpiteiden hinnan, sillä totta kai hinta kiinnostaa aina! Edulliset kustannukset johtuvat reittien huolellisesta ja taloudellisesta suunnittelusta, ja suunnitelmallisuus on myös tärkeä osa ekologisuutta.
Lue lisää Nuohousalan Keskusliiton verkkosivulta Väärä nuohooja katolla

Aikaisin alkaneen talven ja sähkön korkean hinnan vuoksi tulisijoja on otettu käyttöön ja käytetään paljon, ja tästä on koitunut jossain määrin ruuhkaa nuohousaikojen suhteen. Siksi nuohousaika kannattaa varata luotettavalta ja asiantuntevalta nuohousalan palveluyritykseltä. Nokikaveri-nuohooja nuohouksen lisäksi myös neuvoo ja opastaa tulisijojen turvallisessa käytössä, polttopuihin liittyvissä asioissa sekä halutessasi tekee kanssasi maksuttoman ja sitoumuksettoman hoitosopimuksen, jolla muistutamme sinua seuraavasta nuohouskerrasta. Tilaa nuohous

Mitä nuohooja tekee?

Seuraava teksti on suora lainaus Pelastustoimi.fi -verkkosivulta ja sen voi lukea myös alempaa löytyvän linkin kautta.
Nuohouksessa nuohooja puhdistaa ja tarkastaa tulisijan ja savuhormin niihin liittyvine osineen. Nuohoustyössä valmistelutoimien jälkeen nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit sekä samalla arvio kuntoa, suojaetäisyyksien riittävyyttä, nuohousluukkujen tiiviyttä ja savupeltien toimintaa. Kunnon arvioinnissa nuohoojan ei tarvitse käyttää erikoistyövälineitä. Nuohoustyössä nuohoojan tulee noudattaa hyvää nuohoustapaa.

Nuohoustodistus

Nuohooja antaa aina suoritetusta nuohouksesta nuohoustodistuksen. Nuohoustodistus on hyvä säilyttää seuraavaan nuohouskertaan. Nuohoustodistuksella voi tarvittaessa osoittaa valvontaa tekevälle pelastusviranomaiselle, että rakennuksen nuohouksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Nuohoojan nuohoustodistukseen kirjaamien havaintojen perusteella on myös mahdollista seurata ja arvioida tulisijan ja hormin kunnon kehittymistä.
Nuohoustodistus on eri asia kuin lasku. Nuohoustodistukseen merkitään rakennuksen osoitteen ja nuohoustyön suorittajan lisäksi nuohouksen ajankohta ja tehdyt toimenpiteet sekä kaikki nuohoojan havaitsemat viat ja puutteet. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puuteet nuohoojan on erityisesti merkittävä niin selkeästi, että kirjauksen perusteella rakennuksen omistaja ja haltija voi ryhtyä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Jos nuohoojan havaitsema vika tai puute tulisijassa tai savuhormissa on sellainen, josta tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, ilmoittaa luotettava nuohooja havaintonsa myös kirjallisesti alueen pelastuslaitokselle.